Úvod

Aktuality

O farnosti

Farské oznamy

Rozpis bohoslužieb

Kontakt

Linky

Farnosť sv. Martina z Tours v Bojniciach

Farské oznamy a úmysly sv. omší

na 6. nedeľu v Cezročnom období, v týždni od 17. februára - do 23. februára 2020

 

Pondelok

17.február

Féria

Bojnice 7.00 h: + Mária, Štefan a rodičia z oboch

strán

Utorok

18.február

Féria

Dubnica 16.30 h: + rodičia Mária a Ján Boško, starí

rodičia a brat Štefan

Bojnice 17.30 h: + Michal a Jozefína Mečiar

Streda

19.február

Féria

Šútovce 16.30 h: poďakovanie za 80. rokov života

Bojnice 17.30 h: + Jozef, Anna a syn Štefan

Štvrtok

20.február

Féria

Bojnice 17.30 h: + Ján Šimko, Vilma a rodičia

z oboch strán

Piatok

21.február

Féria

Dubnica 16.30 h: poďakovanie za 80. rokov života

pre Gabrielu  

Bojnice 17.30 h: + Vladimír Mateička

Sobota

22.február

Katedra sv. Petra,

apoštola

sviatok

Bojnice 17.30 h: + Ján a Emília a rodičia z oboch

strán, Anton, Ivan a pravnučka Ninka

Nedeľa

23.február

7. nedeľa

v Cezročnom období

 

Bojnice 7.00 h: + z rodín Mečiarovej  a Tonhajzerovej

Šútovce 8.30 h: za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Dubnica 8.30 h: + Šimon Pipíška a rodičia a Anna

a Tomáš Smičkovci

Bojnice 10.00 h: za farnosť

Bojnice 17.30 h: poďakovanie za zdravie a Božiu

pomoc Márie (ž.)

 

Farské oznamy:

 

Dnes je februárová zbierka na kostol.

 

V utorok o 16.40 h. bude vo farskom kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

 

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

 

Deň otvorených dverí v Piaristickej cirkevnej škole v Prievidzi sa uskutoční v piatok 21. februára 2020, bližšie informácie sú na nástenke.

 

 

 

 

 

                                                                                                             Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice

© Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bojnice, e-mail: bojnice@fara.sk - Posledná aktulizácia: 16. február 2009