Úvod

Aktuality

O farnosti

Farské oznamy

Rozpis bohoslužieb

Kontakt

Linky

Farnosť sv. Martina z Tours v Bojniciach

Farské oznamy a úmysly sv. omší

na 1. adventnú nedeľu, v týždni od 2. decembra - do 8. decembra 2019

 

Pondelok

2.december

Féria

Bojnice 7.00 h: + Leon Praženica a rodičia z oboch

strán a dcéra Ľubka

Utorok

3.december

Sv. Františka Xaverského,

kňaza

sviatok

Dubnica 16.30 h: + rodičia Júlia a František a starí

rodičia Emília a Matej

Bojnice 17.30 h: + Štefan a Helena Meraví, Štefan

a Anna Kyšeľa

Streda

4.december

Féria

Bojnice 6.00 h: + Vilma Letavayová, pohrebná

Šútovce 16.30 h: + Anna a Gustáv Švarc a rodičia

z oboch strán

Bojnice 17.30 h: poďakovanie za 85. rokov života

a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok

5.december

Féria

Dubnica 6.00 h:na úmysel biskupa

Bojnice 17.30 h: + Ján Ferjanec, kňaz

Piatok

6.december

Féria

Dubnica 16.30 h: + Jaroslav, vnuk Karol a rodičia

z oboch strán

Bojnice 17.30 h: + Vojtech a Barbora

Sobota

7.december

Sv. Ambróza,

biskupa a uč. Cirkvi

spomienka

Bojnice 17.30 h: + Štefan a Ema a rodičia z oboch

strán

Nedeľa

8.december

2. adventná nedeľa

Bojnice 7.00 h: + Mikuláš, Viktória a Gabriela

Šútovce 8.30 h: + Ján Adámik

Dubnica 8.30 h: + Pavol, Helena, Paulína a Pavol

Bojnice 10.00 h: za farnosť

Bojnice 17.30 h: za živých členov Rodiny

Nepoškvrnenej

Farské oznamy:

Dnes je jesenná zbierka na charitu.

 

Dnes /v nedeľu/ popoludní bude vo farskom kostole o 14.00 h. prvonedeľná  pobožnosť a o 15.00 h. vo fare duchovná obnova Rodiny Nepoškvrnenej.

 

V utorok o 16.30 h. bude vo farskom kostole večeradlo.

 

Spovedanie pred prvým piatkom:

Dubnica – utorok – od 15.30 h.,

Šutovce – streda – od 16.00 h.,

Bojnice – štvrtok - od 16.30 h.,

                 piatok – od 16.00 h.

Spovedanie chorých v penzióne vo štvrtok dopoludnia, po domoch v piatok dopoludnia.

 

V piatok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

 

V sobotu bude stretnutie birmovancov o 16.00 h. v starej fare.

 

Rorátne sv. omše budú v našej farnosti v tomto týždni: v stredu v Bojniciach a vo štvrtok v Dubnici. Na sv. omše, ktoré začnú o 6.00 h., si treba priniesť sviečku, lebo sv. omša bude len pri svetle sviečok.

 

Ešte dnes môžete prihlásiť svoje deti, aby dostali darček od sv. Mikuláša, ktorý príde do nášho kostola na budúcu sobotu 7. decembra po večernej svätej omši.

 

V nedeľu si pripomenieme 14. výročie posvätenia kostola Dobrého Pastiera v Šútovciach.

                                                                                                                                    Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice

© Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bojnice, e-mail: bojnice@fara.sk - Posledná aktulizácia: 16. február 2009